Elektro-Plast

Warunki Gwarancji

Drukuj

Firma Z.P.H.ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu towar dobrej jakości, na który wydana jest 12 miesięczna gwarancja liczona od daty sprzedaży (data wystawienia faktury/paragonu). Gwarancja dotyczy terytorium Unii Europejskiej.

Gwarancja dotyczy wystąpienia ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych w okresie gwarancji. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów powstałych wskutek niewłaściwej instalacji oraz użytkowania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku zalania, nieautoryzowanych modyfikacji produktów, zdarzeń losowych, uszkodzeń mechanicznych.

Wady i uszkodzenia produktów Kupujący jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po ich zauważeniu (nie dłużej niż 30 dni po zakupie produktu). Reklamację należy zgłosić e-mailem na adres: biuro@elektro-plast.pl

Reklamacja powinna zawierać:

  • Nr dokumentu zakupu (numer faktury / paragonu) i podanie dokładnej nazwy produktu.
  • Opis wady, uszkodzenia produktu

 

Na podstawie tych informacji pracownik firmy rozpatrzy sprawę w ciągu 14 dni roboczych i poinformuje Kupującego o dalszej procedurze reklamacyjnej.